Opintopisteitä erityistöistä ja vastuutehtävistä

Tampereen yliopisto, tuotantotalouden yksikkö, kielikeskus ja muut toimijat tarjoavat tutkinto-opiskelijoille monenlaisia mahdollisuuksia ansaita opintopisteitä tavanomaisten kurssisuoritusten lisäksi. Tällä sivulla kaikki mahdollisuudet ovat koottuna samaan paikkaan, jotta voit helposti löytää sinua kiinnostavia erityistyömahdollisuuksia tai hankkia opintopisteitä muista opintoihisi liittyvistä suorituksista. Huomaathan, että ajankohtaisin tieto kaikista mahdollisuuksista löytyy yliopiston opinto-oppaasta, intranetistä ja/tai Moodle-sivulta jos sellainen on. Tämän sivun tiedot koskevat vain lukuvuotta 2019-2020!

Teollisuustalouden erityistyökurssit

Erityistyökurssit soveltuvat kaikille tuotantotalouden tutkinto-opiskelijoille opintojen vaiheesta riippumatta. Erityistöissä olet itse työn projektipäällikkö: työn laajuus ja aikataulutus on sinun itsesi päätettävissä. Myös työn aihe on vapaavalintainen. Se voi esimerkiksi olla puhdas kirjallisuuskatsaus sinua kiinnostavasta aiheesta, se voi liittyä työelämässä tekemääsi projektiin ja niin edelleen. Tuotantotalouden yksiköllä on tarjolla myös valmiita tutkimusaiheita sekä yritysten tarjoamia aiheita, joita on listattuna kurssin Moodle-sivulla.

Moodle-sivu
Opinto-opas: Directed Study in Industrial Management
Opinto-opas: Advanced Study in Industrial Management
Opinto-opas: Project Work in Industrial Management

Yliopiston vastuuhenkilö: Lauri Vuorinen, lauri.vuorinen@tuni.fi

Challenge Based Innovation Project Course (CBI)

Challenge Based Innovation on CERNin konseptiin pohjautuva intensiivinen projektikurssi. Kurssi on suunnattu erityisesti maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille ja sen laajuus on 10 op.
Opinto-oppaan kuvaus: ”Projektityö, jossa luodaan konkreettinen ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan erilaisia innovointimenetelmiä hyväksi käyttäen, opetukseen sekä ryhmän toimintaan vastuullisesti ja aktiivisesti osallistuen. Kurssisuoritus edellyttää kiitettävää oma-aloitteisuutta ja työmoraalia yhdistettynä hyviin ryhmätyö- ja sosiaalisiin taitoihin. Opiskelijat työskentelevät intensiivisellä aikataululla ryhmissä, ratkaisten maailmassa esiintyviä merkittäviä käytännön ongelmia”.

Opinto-opas

Yliopiston vastuuhenkilöt: Saku Mäkinen, Timo Allinniemi, Jouko Laitinen, Jouko Nieminen, Santeri Repo, Antti Stenvall

Innovation Challenges (ent. Smart Campus Innovation Lab)

Innovation Challenges on Y-kampuksen järjestämä case-tyyppinen projektikurssi, joka soveltuu kaikille opiskelijoille pääaineesta ja opintojen vaiheesta riippumatta. Kurssin laajuus on 5 op.
Y-kampuksen kuvaus: “These challenges are real life projects, that bring your creativity skills up. This course will take your theory knowledge into practice and shows you the innovation project phases through real examples. You will challenge your thinking and gain insights about your own strengths and capabilities – you build your expertise. This course pushes you into action: setting goals and achieving them. All this is done together with the team and excellent coaches – not alone. In addition to curiosity, you need to commit to 10-15 working hours per week”.

Opinto-opas
Y-Kampus

Yliopiston vastuuhenkilö: Jussi Myllärniemi, jussi.myllarniemi@tuni.fi

Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja

Opintojaksolla opiskelija tutustuu itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kiertotalouteen, sen keskeisiin käsitteisiin, ajankohtaisiin teemoihin ja tuoreimpiin ilmiöihin omasta tieteenalasta käsin sekä oman substanssiosaamisen ulkopuolelta. Tavoitteena on laaja-alaisen kiertotalousnäkökulman omaksuminen sekä kiertotalousajatteluun aktivoituminen.
Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan opintojakson suoritetaan kurssin Moodle-sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakso voidaan suorittaa opiskelijan oman valinnan mukaan 1–5 opintopisteen laajuisena. Käytännön esimerkkejä eri laajuisista suorituksista on annettu kurssin Moodle-sivulla.

Moodle-sivu
Opinto-opas

Yliopiston vastuuhenkilö: Jarmo Uusikartano, jarmo.uusikartano@tuni.fi

Aiemmin hankitun osaamisen todentaminen (AHOT)

Aiemmin hankittua osaamista voidaan todentaa myös opintopistein. AHOT-menettely tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista. Aiemmin hankittua osaamista voi kertyä esimerkiksi merkittävän tapahtuman järjestämisestä projektipäällikkönä tai jonain muuna vastuuhenkilönä, tai osallistumisesta sellaiseen case-kilpailuun, jossa on päässyt soveltamaan kursseilla opittuja taitoja. Opintopisteitä hyvitetään aina uuden osaamisen kertymisen perusteella eikä tehtyyn tuntimäärään pohjaten. Raportoinnin laajuus ja hyväksi luettavien opintopisteiden määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti, joten olethan rohkeasti yhteydessä tuotantotalouden yksikön vastuuhenkilöön.

Yliopiston vastuuhenkilö: Teemu Laine (teknis-taloudellisten tutkinto-ohjelmien johtaja), teemu.laine@tuni.fi

Kansainvälinen opintomatka (ESTIEM)

Kielikeskus tarjoaa mahdollisuuden ansaita yhden (1) opintopisteen ulkomaille suuntautuvista ESTIEM-matkoista. Opintopisteen saaminen edellyttää matkaraporttia, josta käy ilmi muun muassa matkan tarkoitus, matkalla opitut asiat paikallisesta kielestä ja/tai kulttuurista sekä ydinasiat viikon ohjelmasta. Lisäksi kielikeskus järjestää itse joitain opintomatkoja esimerkiksi kielten kurssien yhteydessä. Myös näistä matkoista on mahdollista ansaita opintopisteitä.

Opinto-opas

Yliopiston vastuuhenkilö: Paula Saarenpää, paula.saarenpaa@tuni.fi

Ammatti ja -työympäristöharjoittelu

Suoritettava harjoittelu voi olla luonteeltaan työympäristöharjoittelua (työpaikalla tapahtuvaa yleistä harjoittelua) tai ammattiharjoittelua (omaan opiskelualaan liittyvää harjoittelua). Työympäristöharjoittelun tehtävä on antaa kokemusta työelämän toimintatavoista ja ammattiharjoittelun tehtävänä on tutustuttaa oman opiskelualan työtehtäviin ja -ympäristöön. Tuotantotalouden opiskelijoiden maisteriopintoihin on sisällytettävä ammattiharjoittelua vähintään 3-5 op opintojen aloitusvuodesta riippuen. Harjoittelua voi sisällyttää kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin yhteensä korkeintaan 10 opintopistettä.
Kahden viikon täysipäiväinen (n. 37–40 h/vko) harjoittelu vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelu tulee suorittaa tutkintoon kirjoille tulon jälkeen, aiemmin suoritettua työkokemusta ei voi takautuvasti hyväksyttää. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta.

Yliopiston intranet

Yliopiston vastuuhenkilö: Suvi Yli-Äyhö (opintosuunnittelija), suvi.yli-ayho@tuni.fi

Luottamustehtävissä toimiminen

Opiskelija voi hakea alempaan ja/tai ylempään korkeakoulututkintoon yhteensä korkeintaan 10 opintopistettä luottamustehtävissä toimimisesta mukaan lukien luottamustehtäväkurssi. Opintopisteitä voi hakea muun muassa hallopedin tehtävistä, aine- tai harrastejärjestön hallituksessa toimisesta sekä ylioppilaskunnan luottamustehtävistä. Lisätietoa löytyy yliopiston opiskelijan oppaasta.

Opiskelijan opas

Yliopiston vastuuhenkilö: Suvi Yli-Äyhö (opintosuunnittelija), suvi.yli-ayho@tuni.fi