Fukseille

Uusi opiskelija, tervetuloa Indecsille!

Tästä osiosta löytyy pieni tietopaketti, joka auttaa teitä selviytymään ensimmäisinä päivinä akateemisessa maailmassa. Uusien opiskelijoiden fuksilehden löydät tästä linkistä! Lehti sisältää tietoa killasta, fuksikapteeneista ja tutoreista, ensimmäisen viikon ohjelman sekä paljon muuta! Fuksilehteen tutustuminen on erittäin suositeltavaa. Kannattaa myös tutustua uusien opiskelijoiden infopakettiin FuksiAnturiin!

Indecsin sivuja selaamalla löydätte tietoa killasta, sen toiminnasta sekä infoa uusille opiskelijoille! Lisäksi opiskeluelämää voi fiilistellä Indecsin kuvagalleriasta tai Instagramista @IndecsTTY ja @tampereenteekkari.

Jos jokin kysymys askarruttaa, älkää epäilkö kääntyä fuksikapteeneiden tai tutoreiden puoleen; he neuvovat mielellään.


Indecs

Indecs on Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Indecs pyrkii huolehtimaan jäsentensä hyvinvoinnista ja järjestääkin monenlaista ohjelmaa, kuten yritysvierailuja, urheilua, saunailtoja ja erilaisia bileitä. Kiltamme Indecs toimii myös opiskelijoiden ja teollisuustalouden laitoksen sekä teknistaloudellisen tiedekunnan välisenä linkkinä ja pitää huolen, että opiskelijoiden näkökulma tulee otetuksi huomioon esimerkiksi erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa.

Indecsin toimintaa pyörittää Indecsin jäsenistä (opiskelijoista) koostuva hallitus ja toimihenkilöt. Killan järjestämiin tapahtumiin sinulla on oikeus osallistua, jos olet killan jäsen. Jäseneksi pääset maksamalla vuotuisen jäsenmaksun (5,00 euroa). Indecsillä on myös oma kiltahuone, jossa voit hengähtää luentotauoilla kahvikupposen ääressä ja samalla tutustua muihin kiltalaisiin.

Indecs on siis niin kuin isoveli, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti juuri sinusta täällä yliopistomaailmassa.