Mentorointi

”Mentorointi tarkoittaa ohjausta ja tukea, jota osaava, kokenut ja arvostettu henkilö antaa nuoremmalle kehityshaluiselle ihmiselle. Mentoroinnissa muodostetaan vuorovaikutussuhde, jossa mentori ja mentoroitava vaihtavat tietojaan ja kokemuksiaan sovituista teemoista. Mentorisuhde rakentuu molemminpuoliselle avoimuudelle, luottamukselle ja sitoutumiselle yhteiseen tavoitteeseen.”

Vuosittain toteutettava mentorointi toimii läheisenä linkkinä ajatusten ja kokemusten vaihdossa jo valmistuneen, kokeneemman työssäkäyvän henkilön ja kehityshaluisen opiskelijan välillä. Kokemukset mentorointiprojekteista ovat olleet positiivisia ja ne on koettu arvokkaiksi sekä mentorin että mentoroitavan näkökulmasta.

Mentoreita on aina ollut myös Indecs Network -yritysten ulkopuolelta ja näin tulee varmasti jatkossakin olemaan. Etenkin alumneja toivotaan huomattavasti lisää mentoroimaan. Käytännön kannalta on kuitenkin hyvä, jos mentori asuu tai käy työssä Tampereen alueella, jolloin yhteisten tapaamisten järjestäminen mentoroitavan kanssa on vaivattomampaa.

Mentori saa mentoroinnista:
• Kiinnostuneen keskustelukumppanin työhön ja työelämään liittyvistä asioista
• Arvokkaan yhteyden ja kanavan yliopistokoulutukseen ja –maailmaan
• Käsityksen alalta valmistuvien valmiuksista
• Monipuolisen mahdollisuuden vuorovaikutukseen opiskelijan kanssa
• Mahdollisuuden vaikuttaa opetuksen sisältöihin
• Tietoa alan uusista trendeistä

Opiskelijalle mentorointi antaa:
• Arvokkaan yhteistyökontaktin työelämään
• Käytännön tietoa itseään kiinnostavasta toimialasta
• Näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä urasuunnittelunsa perustaksi
• Vuorovaikutuksen alansa asiantuntijoihin
• Työllistymistä auttavan verkoston
• Opiskelumotivaatiota
• Vinkkejä opintojen suunnittelua varten

Lisätietoa mentoroinnista yritystoimihenkilöltä:

—-

Juho Martikainen

Email: juho.martikainen [at] tuni.fi

Puh: (+358) 504410708

—-