Kunnianosoitukset

Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n jakamista kunnianosoituksista määrätään killan yleiskokouksen hyväksymässä merkkiohjesäännössä.

Killan jakamia huomionosoituksia ovat kunniajäsenyys, kunniamerkki, ansiomerkki, killan standaari sekä vuosittaiset arvonimet.

Killan kunniajäsenyys:

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä.

Indecsin kunniajäsenet (vuosi jolloin kutsuttu):

Mikko Kuitunen (2016)
Erkki Uusi-Rauva (2016)
Markku Pirjetä (2005)

Kunniamerkki:

Kunniamerkki voidaan myöntää yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä.

Killan kunniajäsenet ovat itseoikeutettuja kunniamerkkiin. Kilta ei ole toistaiseksi myöntänyt kunniamerkkejä yhteisöille.

Ansiomerkki:

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi.

Myönnetyt ansiomerkit (myöntämisvuosi):

Yksityishenkilöt:
Aaro Kauppinen (2018)
Jesse Kivilä (2018)
Tommi Valkonen (2018)
Jenni Kaipainen (2018)
Lauri Vuorinen (2017)
Anssi Rusi (2017)
Matti Mäkinen (2017)
Tuomas Hirvonen (2017)
Karim Hafez (2016)
Mikko Rahikainen (2016)
Sanna Nokelainen (2016)
Ilkka Ruotsila (2016)
Kaisa Ventelä-Nilsson (2016)
Seppo Laukkanen (2016)

Yhteisöt:
TTY/TTKY Teollisuustalouden laitos (2016)
Tietojohtajakilta Man@ger (2016)

Killan standaari:

Standaari on yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus.

Kilta ei ole toistaiseksi myöntänyt standaareja.

Vuoden Indecsläinen:

Kiltalaiset valitsevat vuosittain kiltalaisten keskuudesta Vuoden indecsläisen suljetulla vaalilla, joka toimitetaan vähintään viikon mittaisena. Vuoden indecsläinen on aktiivinen kiltalainen, joka on edistänyt killan toimintaa ja pyrkimyksiä, ja siten nauttii kiltatovereidensa luottamusta.

2017: Risto Kurppa
2016: Lassi Mäkinen
2015: Karim Hafez
2014: Karim Hafez
2013: Teemu Viljamäki
2012: Jesse Kivilä
2011: Jesse Kivilä
2010: Lauri Haavikko
2009: Lauri Vuorinen

Vuoden opettaja:

Killan hallitus valitsee vuosittain kiltalaisten suositteleman opettajan vuoden opettajaksi. Vuoden opettaja valitaan vertaamalla kandidaatteja ennalta määriteltyihin kriteereihin, jotka ovat: opetuksen sisältö, oppimateriaalit, opetusmenetelmien monipuolisuus, vuorovaikutustaidot opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden ohjaus opetustapahtumien ulkopuolella.

2017: Olli Manninen
2016: Juho Kanniainen
2015: Olli Manninen
2014: Olli Manninen
2013: Olli Manninen
2012: Olli Manninen
2011: Olli Manninen
2010: Olli Manninen
2009: Juho Kanniainen