Edunvalvonta

Killan hallitus:

Indecsin sääntöjen mukaan killan tehtävänä on ”… ajaa heidän (tuotantotalouden opiskelijoiden) yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etujaan TTY:llä, edistää ja kehittää tuotantotalouden opiskelua sekä sen tuntemusta yhteiskunnassa, kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia..”. Kuten muitakin killan tehtäviä, myös edunvalvontaa toteuttaa killan istuva hallitus. Tämä näkyy mm. hallituksen kokousten esityslistalla, laboratorion ja tiedekunnan johdon tapaamisissa ja osallistumisena erilaisiin TTYY:n jaostoihin. Hallituksen sisäisessä työnjaossa koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta huolehtiminen kuuluu varapuheenjohtajan ja opintotoimarin tehtäväkenttiin. Mikäli haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin killan nimissä ja resursseilla, on tämä sinun vaikuttamisväyläsi. Ota siis yhteys yllä mainittuihin henkilöihin tai kaikessa taustapiruna häärivään killan puheenjohtajaan.

Opintotoimarin saat kiinni osoitteesta opinto ( a ) indecs.fi

Muut toimijat:

Killan hallituksen lisäksi Indecsiin on kytköksissä muita edunvalvonnallisia sidosryhmiä. Vastaavasti killan hallitus on yhteydessä TTYY:n hallitukseen, tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion edustajiin ja muihin merkitykselliseksi katsomiinsa toimijoihin.

Kaksi tärkeätä sidosryhmää muodostuu yliopiston hallinnossa toimivista hallopedeista sekä TTYY:n edustajistosta istuvista edaattoreista. Nämä henkilöt ovat killan jäseniä ja yleensä myös aktiivisesti mukana killan toiminnassa.

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit:

Yliopistolaki vaatii, että kaikki yliopistoyhteisön ryhmät osallistuvat yliopistojen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös opiskelijoita, joiden keskuudesta on valittu edustajien erilaisiin yliopiston hallintorakenteisiin. Hallintorakenteilla tarkoitetaan tiedekuntien päättäviä ja valmistelevia elimiä sekä koulun ylintä akateemista valtaa käyttävää konsistoria ja sen valmistelevaa elintä, opintoneuvostoa. Hallopedit ovat yleensä yhteyksissä TTYY:n koulutuspoliittiseen sektoriin ja osaavat vastata varsin laajaan skaalaan koulutuspoliittisia kysymyksiä, joten he ovat vaikutuskanavasi, kun haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin TTYY:n kautta.

Tuotantotalouden riviopiskelijaa lähinnä ovat tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto sekä tutkintojen ja laitosten opetuksen suunnitteluryhmät. Asioiden marssijärjestys menee pääosin niin, että tiedekuntaneuvosto tekee virallisen päätöksen suunnitteluryhmien valmistelemista asioista.

Indecsiläiset hallopedit:

Tuotantatalouden ja rakentemisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto:

Juha-Matti Väisänen (varalla Antti Nokelainen)

Teknis-taloudellisen perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmät:

Jaakko Karppinen (varalla Jonna Auvinen)

Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion opetuksen kehitysryhmä:

Jaakko Karppinen (varalla Mikko Sairanen)

Konsistori:

(Lassi Mäkinen, Nelli Putkosen henkilökohtainen varajäsen)

Tampere3-opetussuunnitelmatyöryhmät:

Talous ja johtaminen: Elina Ala-Mäyry

Yksittäisen hallopedin tavoitat nykäisemällä häntä hihasta killassa tai käytävissä tai lähettämällä sähköposti (etu.suku). Kaikki tiedekuntamme hallopedit tavoitat sähköpostiosoitteesta trt-halloped (at) listmail.tut.fi . Ylioppilaskunnan ylläpitämän listan istuvista hallopedeista löydät täältä.

Hallopedejä haetaan puolivuosittain toteutettavalla täydennyshaulla vapautuneisiin tehtäviin sekä isommalla haulla kun toimikaudet umpeutuvat. Halloped-toiminta ei vaadi ennakkotietoja tai erityistä vuosikurssia vaan tärkeämpää on aito kiinnostus edunvalvonnallisiin tehtäviin. Lisätietoa hallopedeista saat täältä.

TTYY:n edustajiston jäsenet eli edaattorit:

Onko sinulla mielipide siihen, miten yo-kunnan jäsenmaksurahasi tulisi käyttää? Jos on, sinun tulisi olla yhteydessä edaattoreihin. Ylioppilaskunnassa (jonka jäsen sinäkin olet) ylintä toimeenpanovaltaa käyttää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, mutta ylintä päätösvaltaa käyttää ja hallituksen toimintaa ohjaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan suoralla vaalilla valittava edustajisto. Edustajisto koostuu 35 opiskelijasta ja heidän varajäsenistään, jotka ovat jakaantuneet edustajistoryhmiin. Esimerkiksi tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijat kuuluvat pääasiassa edustajistoryhmä Optioon. Edustajisto kokoontuu viralliseen kokoukseen keskimäärin 6-7 kertaa vuodessa ja tämän lisäksi erilaisiin epävirallisempiin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin tai koulutuksiin.

Edustajistossa istuvat Indecsin jäsenet edustajistoryhmittäin, suluissa olevat ovat edustajiston varajäseniä:

Optio:

 • Alenius Ilmari
 • Mäkitalo Elli-Noora
 • Elina Ala-Mäyry
 • Ala-Mäyry Elina
 • (Lehmus Aleksi)
 • (Leskinen Perttu)
 • (Leinonen Ilari)
 • (Väisänen Juha-Matti)
 • (Koivula Juuso)
 • (Haggren Miika)
 • (Keitaanniemi Akseli)
 • (Hukari Santeri)

Kahden tähden teekkarit:

 • (Mäkinen Lassi)
 • (Suomi Tuomas)

Yksittäiseen edaattoriin saat yhteyden kasvotusten tai sähköpostilla (etu.suku) ja kaikkiin Optiolaisiin edaattoreihin saat yhteyden sähköpostitse optio (at) listmail.tut.fi . Huomioi myös, että edustajiston kokoukset ovat julkisia, joten tervetuloa rohkeasti seuraamaan kokousta. Kokouksista tiedotetaan yo-kunnan sivuilla ja POP-portaalissa.

Seuraavat edustajistovaalit ovat yhteiset Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn kanssa uuden, yliopistofuusion yhteydessä syntyvän, ylioppilaskunnan edustajiston valitsemiseksi ja ne järjestetään näillä näkymin syksyllä 2018.