Edunvalvonta

Killan hallitus:

Kiltoja kaitseva ylioppilaskunta on määritellyt yhdeksi kiltojen perustehtäväksi jäsenistönsä edunvalvonnan. Kuten muitakin killan tehtäviä, myös edunvalvontaa toteuttaa killan istuva hallitus. Tämä näkyy mm. hallituksen kokousten esityslistalla, laitoksen johdon tapaamisissa ja osallistumisena erilaisiin TTYY:n jaostoihin. Hallituksen sisäisessä työnjaossa koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta huolehtiminen kuuluu varapuheenjohtajan ja opintotoimarin tehtäväkenttiin. Mikäli haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin killan nimissä ja resursseilla, on tämä sinun vaikuttamisväyläsi. Ota siis yhteys yllä mainittuihin henkilöihin tai kaikessa taustapiruna häärivään killan puheenjohtajaan.

Muut toimijat:

Killan hallituksen lisäksi Indecsiin on kytköksissä muita edunvalvonnallisia sidosryhmiä. Vastaavasti killan hallitus on yhteydessä TTYY:n hallitukseen, teollisuustalouden laitoksen edustajiin ja muihin merkitykselliseksi katsomiinsa toimijoihin.

Kaksi tärkeätä sidosryhmää muodostuu yliopiston hallinnossa toimivista hallopedeista sekä TTYY:n edustajistosta istuvista edaattoreista. Nämä henkilöt ovat killan jäseniä ja yleensä myös aktiivisesti mukana killan toiminnassa. Molempien tahojen ajatuksia ja tiedotusta voi lukea heidän ylläpitämästään blogista.

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit:

Yliopistolaki vaatii, että kaikki yliopistoyhteisön ryhmät osallistuvat yliopistojen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös opiskelijoita, joiden keskuudesta on valittu edustajien erilaisiin yliopiston hallintorakenteisiin. Hallintorakenteilla tarkoitetaan tiedekuntien päättäviä ja valmistelevia elimiä sekä koulun ylintä valtaa käyttävää konsistoria ja sen valmistelevaa elintä, opintoneuvostoa. Hallopedit ovat yleensä yhteyksissä TTYY:n koulutuspoliittiseen sektoriin ja osaavat vastata varsin laajaan skaalaan koulutuspoliittisia kysymyksiä, joten he ovat vaikutuskanavasi kun haluat lähteä viemään asiaasi eteenpäin TTYY:n kautta.

Tuotantotalouden riviopiskelijaa lähinnä ovat tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnassa ylintä valtaa käyttävä tiedekuntaneuvosto sekä tutkintojen ja laitosten opetuksen suunnitteluryhmät. Asioiden marssijärjestys menee pääosin niin, että tiedekuntaneuvosto tekee virallisen päätöksen suunnitteluryhmien valmistelemista asioista.

Indecsiläiset hallopedit:

Tuotantatalouden ja rakentemisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto:

Tuomas Hirvonen

Teknis-taloudellisen kandidaatin tutkinnon suunnitteluryhmä:

Olli Virtanen (Juha-Matti Väisänen)

Tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä:

Teemu Viljamäki (Tuomas Suomi)

Teollisuustalouden laitoksen opetuksen kehitysryhmä:

Fanni Laurila (Juha-Matti Väisänen)

Konsistori:

Tuomas Hirvonen

Yksittäisen hallopedin tavoitat nykäisemällä häntä hihasta killassa tai käytävissä tai lähettämällä sähköposti (etu.suku). Kaikki tiedekuntamme hallopedit tavoitat sähköpostiosoitteesta trt-halloped (at) listmail.tut.fi .

Hallopedejä haetaan puolivuosittain toteutettavalla täydennyshaulla vapautuneisiin tehtäviin sekä isommalla haulla kun toimikaudet umpeutuvat. Halloped-toiminta ei vaadi ennakkotietoja tai erityistä vuosikurssia vaan tärkeämpää on aito kiinnostus edunvalvonnallisiin tehtäviin. Lisätietoa hallopedeista saat täältä.

TTYY:n edustajiston jäsenet eli edaattorit:

Onko sinulla mielipide siihen, miten yo-kunnan jäsenmaksurahasi tulisi käyttää? Jos on, sinun tulisi olla yhteydessä edaattoreihin. Ylioppilaskunnassa (jonka jäsen sinäkin olet) ylintä toimeenpanovaltaa käyttää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, mutta ylintä päätösvaltaa käyttää ja hallituksen toimintaa ohjaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan suoralla vaalilla valittava edustajisto. Edustajisto koostuu 35 opiskelijasta ja heidän varajäsenistään, jotka ovat jakaantuneet edustajistoryhmiin. Esimerkiksi tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijat kuuluvat pääasiassa edustajistoryhmä Optioon. Edustajisto kokoontuu viralliseen kokoukseen keskimäärin 6-7 kertaa vuodessa ja tämän lisäksi erilaisiin epävirallisempiin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin tai koulutuksiin.

Edustajistossa istuvat Indecsin jäsenet edustajistoryhmittäin, suluissa olevat ovat edustajiston varajäseniä:

Optio:

 • Juuso Koivula (esteellinen v. 2016)
 • Elina Ala-Mäyry
 • Tuukka Oksala
 • (Karim Hafez)
 • (Lassi Mäkinen)
 • (Tuomas Suomi)
 • (Juha-Matti Väisänen)
 • (Tuomas Hirvonen)
 • (Lassi Uosukainen)
 • (Anabel Pérez)

Uusi Teekkarius:

 • Teemu Viljamäki

Yksittäiseen edaattoriin saat yhteyden kasvotusten tai sähköpostilla (etu.suku) ja kaikkiin Optiolaisiin edaattoreihin saat yhteyden sähköpostitse optio (at) listmail.tut.fi . Huomioi myös, että edustajiston kokoukset ovat julkisia, joten tervetuloa rohkeasti seuraamaan kokousta. Kokouksista tiedotetaan yo-kunnan sivuilla ja POP-portaalissa.

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2017.