T3 tiedekuntarakenne-ehdotus

Indecs ja Tietojohtajakilta Man@ger katsovat, että 11.12. tehty esitys uuden yliopiston tiedekuntarakenteesta ei palvele syntyvän yliopiston eikä tutkinto-ohjelmiemme etua, koska alojen asema teknisinä tieteinä vaarantuu. Tästä syystä esitämme, että tuotantotalouden ja tietojohtamisen paikan tulisi olla insinööritieteiden tai tietoteknisten tieteiden yhteydessä. Tällöin tutkintojen yliopistoyhteisölle sekä suomalaiselle elinkeinoelämälle tuottama lisäarvo voidaan turvata, tutkinto-ohjelmia voidaan kehittää yhdessä muiden teknisten tieteiden kanssa sekä taata tutkintojen erottuminen jo aiemmin teknillisten yliopistojen valtakunnallisesti sovitun työnjaon mukaisesti.

Yhteinen kannanotto ohessa

Indecsin ja M@nagerin kannanotto 17.12.2017