Yhteistyökumppanit

Keitä olemme?

Indecsläinen tai tutalainen, niin kuin me itseämme kutsumme, on tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelija. Indecs on taas tuotantotalouden kilta, mikä tarkoittaa aktiivista opiskelijayhteisöä, johon lähes kaikki tuotantotalouden koulutusohjelmassa opiskelevat kuuluvat. Killan tarkoitus on palvella opiskelijoita useilla eri sektoreilla. Kilta järjestääkin monipuolisia tapahtumia aina yritysvierailuista ja rekrytointitilaisuuksista teatteri- ja saunailtoihin. Koulupäivisin kiltahuone kokoaa tutalaiset viettämään vapaatuntinsa mukavaan ja rentoon ilmapiiriin.

Tuotantotalouden opiskelijoilla on kaikilla yhteinen kandinohjelma, jossa perehdytään monipuolisesti tuotantotalouden eriosa-aluille, kuten esimerkiksi markkinointiin, laskentatoimeen, yritysstrategiaan, tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen, ihmisten johtamiseen, turvallisuustekniikkaan ja logistiikkaan. DI-tutkintovaiheessa pääainevaihtoehtoina ovat International sales and sourcing, Talouden ja liiketoiminnan hallinta, Teknologia- ja projektiliiketoiminta sekä Tuotannonohjaus ja logistiikka. Lisäksi kaikilla tutalaisilla on yksi tai kaksi teknistä sivuainetta.

Miksi me?

Opinnoissa opimme ennen kaikkea saamaan laajan ja monipuolisen kuvan yrityksen ja markkinoiden toimintakokonaisuudesta. Teknisen sivuaineen ansiosta meille on erityistä osaamista juuri teollisuuden tarpeiden näkökulmasta. Tärkeintä opintojen antia ovat kuitenkin tuotannontalouden opiskelijoiden avoimuus, hyvät sosiaaliset taidot, analyyttisyys sekä kyky hahmottaa kokonaisuudesta olennainen.

Kaipaamme työssä ja opiskelussa haasteita, opimme nopeasti ja hallitsemme niin ryhmätyöskentelyn kuin itsenäisen vastuun ottamisen. Olemme kansainvälisiä ja kiinnostuneita asioista monipuolisesti, jos emme tiedä, tiedämme kuka tietää ja otamme selvää!

Kysy lisätietoa meistä yritysvastaavalta:

—-

Jonna Auvinen

Email: yritysvastaava (at) indecs.fi

Puh: +358 44 544 7350

—-