Indecs Network

Indecs Network on Tuotantotalouden kilta Indecsin ja sen pääyhteistyöyritysten välinen monipuolinen ja pitkäkestoinen yhteistyömuoto. Indecs Network koostuu aktiivisesta ja jatkuvasta näkymisestä killan jäsenistölle. Yhteistyösopimus räätälöidään erikseen Network-yhteistyön alkaessa ja se voi koostua esimerkiksi seuraavista osista:

•    Yritysvierailut
•    Illanvietot ja yritysesittelyt
•    Tiedottaminen killan sähköpostilistoilla
•    Näkyvyys killan Facebookissa
•    Julisteet ja mainokset kiltahuoneella
•    Yrityksen näkyminen nettisivuilla tai haalareissa
•    Osallistuminen killan vuosijuhliin
•    Artikkeli tai mainos kiltalehti Infactossa
•    Vierailuluennot tai harjoitustöiden tekeminen yritykseen
•    Mentorointi

networkkuvana20160507

Indecs Networkiin on liittynyt jo merkittäviä, opiskelijayhteistyön huomattavan merkityksen tunnustavia, suomalaisia yrityksiä. Network-yhteistyö on helppo tapa keskittää opiskelijayhteistyö Indecsiin; näin yritys saa loistavan mahdollisuuden tehokkaan brändin rakentamiseen sekä jatkuvaa ja monivuotista näkyvyyttä tulevaisuuden osaajien ja vaikuttajien keskuudessa yksittäisen ja irrallisen näkymisen sijaan. Keskitetty yhteistyökumppaneiden valinta mahdollistaa selkeät pitkän tähtäimen strategiset linjanvedot opiskelijayhteistyössä sekä tarjoaa molemminpuolista hyötyä esimerkiksi jo työmäärän ja ajanhukan vähentyessä.

Meillä ei ole valmiita yhteistyöpaketteja, vaan jokainen yhteistyösopimus laaditaan yrityskohtaisesti. Räätälöinnillä varmistamme, että yhteistyö vastaa yrityksen tarpeita ja mieltymyksiä. Indecs Network -kumppanimme ovat olleet poikkeuksetta tyytyväisiä yhteistyöhön ja nähneet arvokkaana myös sen jatkamisen kanssamme tulevaisuudessa.

Lisätietoja Network-yhteistoimintaan liittyen tarjoaa yritysvastaava:

—-

Jonna Auvinen

Email: yritysvastaava (at) indecs.fi

Puh: (+358) 44 5447350

—-