Opinto­pisteitä erityis­töistä ja vastuu­tehtävistä

Tampereen yliopisto, tuotantotalouden yksikkö, kielikeskus ja muut toimijat tarjoavat tutkinto-opiskelijoille monenlaisia mahdollisuuksia ansaita opintopisteitä tavanomaisten kurssisuoritusten lisäksi. Tällä sivulla kaikki mahdollisuudet ovat koottuna samaan paikkaan, jotta voit helposti löytää sinua kiinnostavia erityistyömahdollisuuksia tai hankkia opintopisteitä muista opintoihisi liittyvistä suorituksista. Huomaathan, että ajankohtaisin ja pitävin tieto kaikista mahdollisuuksista löytyy yliopiston opinto-oppaasta, intranetistä ja/tai Moodle-sivulta jos sellainen on. Tämän sivun tiedot koskevat vain lukuvuotta 2021-2022!

Teollisuustalouden erityistyökurssit

Erityistyökurssit soveltuvat kaikille tuotantotalouden tutkinto-opiskelijoille opintojen vaiheesta riippumatta. Erityistöissä olet itse työn projektipäällikkö: työn laajuus ja aikataulutus on sinun itsesi päätettävissä. Myös työn aihe on vapaavalintainen. Se voi esimerkiksi olla puhdas kirjallisuuskatsaus sinua kiinnostavasta aiheesta, se voi liittyä työelämässä tekemääsi projektiin ja niin edelleen. Tuotantotalouden yksiköllä on tarjolla myös valmiita tutkimusaiheita sekä yritysten tarjoamia aiheita, joita on listattuna kurssin Moodle-sivulla.

Moodle-sivu
Opiskelijan opas

Yliopiston vastuuhenkilö: Lauri Vuorinen, lauri.vuorinen@tuni.fi

Innovation Challenges (ent. Smart Campus Innovation Lab)

Innovation Challenges on HUBSin järjestämä case-tyyppinen projektikurssi, joka soveltuu kaikille opiskelijoille pääaineesta ja opintojen vaiheesta riippumatta. Kurssin laajuus on 5 op ja sen voi suorittaa myös suomeksi nimellä Innovaatiohaasteet.

HUBSin (ent. Y-kampus) kuvaus: “Innovation Challenges is all about solving problems in real life projects in multidisciplinary teams. You will learn to develop a concept and to use team learning to solve complicated problems. You will also develop valuable working life skills like performing, networking and successful team working.

The course is built like an innovation process in practice and includes also materials and performing the outcome. The challenge can be the sustainable development of an industry or the market situation modified by COVID-19, for example.”

Opiskelijan opas
HUBS

Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja

Opintojaksolla opiskelija tutustuu itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kiertotalouteen, sen keskeisiin käsitteisiin, ajankohtaisiin teemoihin ja tuoreimpiin ilmiöihin omasta tieteenalasta käsin sekä oman substanssiosaamisen ulkopuolelta. Tavoitteena on laaja-alaisen kiertotalousnäkökulman omaksuminen sekä kiertotalousajatteluun aktivoituminen.
Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan opintojakson suoritetaan kurssin Moodle-sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakso voidaan suorittaa opiskelijan oman valinnan mukaan 1–5 opintopisteen laajuisena. Käytännön esimerkkejä eri laajuisista suorituksista on annettu kurssin Moodle-sivulla.

Moodle-sivu
Opiskelijan opas

Yliopiston vastuuhenkilö: Jarmo Uusikartano, jarmo.uusikartano@tuni.fi

Osaamisen hyväksiluku

Aiemmin hankittua osaamista voidaan todentaa myös opintopistein. AHOT-menettely tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista. Aiemmin hankittua osaamista voi kertyä esimerkiksi merkittävän tapahtuman järjestämisestä projektipäällikkönä tai jonain muuna vastuuhenkilönä, tai osallistumisesta sellaiseen case-kilpailuun, jossa on päässyt soveltamaan kursseilla opittuja taitoja. Opintopisteitä hyvitetään aina uuden osaamisen kertymisen perusteella eikä tehtyyn tuntimäärään pohjaten. Raportoinnin laajuus ja hyväksi luettavien opintopisteiden määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti, joten olethan rohkeasti yhteydessä tuotantotalouden yksikön vastuuhenkilöön.

Intranet

Yliopiston vastuuhenkilö: Tuomas Ahola (tuotantotalouden tutkinto-ohjelman vetäjä), tuomas.ahola@tuni.fi

Ammatti ja -työympäristöharjoittelu

Suoritettava harjoittelu voi olla luonteeltaan työympäristöharjoittelua (työpaikalla tapahtuvaa yleistä harjoittelua) tai ammattiharjoittelua (omaan opiskelualaan liittyvää harjoittelua). Työympäristöharjoittelun tehtävä on antaa kokemusta työelämän toimintatavoista ja ammattiharjoittelun tehtävänä on tutustuttaa oman opiskelualan työtehtäviin ja -ympäristöön. Tuotantotalouden opiskelijoiden maisteriopintoihin on sisällytettävä ammattiharjoittelua vähintään 3-5 op opintojen aloitusvuodesta riippuen. Harjoittelua voi sisällyttää kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin yhteensä korkeintaan 10 opintopistettä.
Kahden viikon täysipäiväinen (n. 37–40 h/vko) harjoittelu vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelu tulee suorittaa tutkintoon kirjoille tulon jälkeen, aiemmin suoritettua työkokemusta ei voi takautuvasti hyväksyttää. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta.

Opiskelijan opas (esimerkkinä 5 op suoritus)

Yliopiston intranet

Yliopiston vastuuhenkilö: Suvi Yli-Äyhö (koulutusasiantuntija), suvi.yli-ayho@tuni.fi

Luottamustehtävissä toimiminen

Opiskelija voi hakea yhteensä korkeintaan 10 opintopistettä luottamustehtävissä toimimisesta ja sijoittaa ne vapaavalintaisesti alempaan ja/tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opintopisteitä voi hakea muun muassa hallopedin tehtävistä, killan tai harrastejärjestön hallituksessa toimisesta sekä ylioppilaskunnan luottamustehtävistä. Lisätietoa löytyy yliopiston opiskelijan käsikirjasta. Huomioi, että opintojaksosta TAU.M.001 Luottamustehtävissä toimiminen (1–10 op) saadut opintopisteet lasketaan mukaan luottamustehtävien opintopisteisiin.

Opiskelija voi myös hakea 2 opintopistettä tuutorina tai kansainvälisenä tuutorina toimimisesta. Lisätietoa tästä löytyy myös opiskelijan käsikirjasta.

Opiskelijan käsikirja

Yliopiston vastuuhenkilö: Suvi Yli-Äyhö (koulutusasiantuntija), suvi.yli-ayho@tuni.fi

en_USEnglish