Kunnianosoitukset

Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n jakamista kunnianosoituksista määrätään killan yleiskokouksen hyväksymässä merkkiohjesäännössä. Killan jakamia huomionosoituksia ovat kunniajäsenyys, kunniamerkki, ansiomerkki, killan standaari ja vuosittaiset arvonimet.

Kunniajäsenyys

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä. 

Indecsin kunniajäsenet (kutsumisvuosi):

 • Mikko Kuitunen (2016)
 • Erkki Uusi-Rauva (2016)
 • Markku Pirjetä (2005)

Kunniamerkki

Kunniamerkki voidaan myöntää yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. 

Killan kunniajäsenet ovat itseoikeutettuja kunniamerkkiin. Kilta ei ole toistaiseksi myöntänyt kunniamerkkejä yhteisöille.

Ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi.

Myönnetyt ansiomerkit (myöntämisvuosi):

 • Yksityishenkilöt:
  • Niklas Luukkanen (2019)
  • Petri Suomala (2019)
  • Tuomas Suomi (2019)
  • Juha-Matti Väisänen (2019)
  • Aaro Kauppinen (2018)
  • Jesse Kivilä (2018)
  • Tommi Valkonen (2018)
  • Jenni Kaipainen (2018)
  • Lauri Vuorinen (2017)
  • Anssi Rusi (2017)
  • Matti Mäkinen (2017)
  • Tuomas Hirvonen (2017)
  • Karim Hafez (2016)
  • Mikko Rahikainen (2016)
  • Sanna Nokelainen (2016)
  • Ilkka Ruotsila (2016)
  • Kaisa Ventelä-Nilsson (2016)
  • Seppo Laukkanen (2016)
 • Yhteisöt:
  • TTY/TTKY Teollisuustalouden laitos (2016)
  • Tietojohtajakilta Man@ger (2016)

Standaari

Killan standaari on yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus.

Kilta ei ole toistaiseksi myöntänyt standaareja.

Vuoden indecsläinen

Kiltalaiset valitsevat vuosittain kiltalaisten keskuudesta Vuoden indecsläisen suljetulla vaalilla, joka toimitetaan vähintään viikon mittaisena. Vuoden indecsläinen on aktiivinen kiltalainen, joka on edistänyt killan toimintaa ja pyrkimyksiä, ja siten nauttii kiltatovereidensa luottamusta. 

Vuoden indecsläiset:

 • 2019: Olli Syrjälä
 • 2018: Anniina Morelius
 • 2017: Risto Kurppa
 • 2016: Lassi Mäkinen
 • 2015: Karim Hafez
 • 2014: Karim Hafez
 • 2013: Teemu Viljamäki
 • 2012: Jesse Kivilä
 • 2011: Jesse Kivilä
 • 2010: Lauri Haavikko
 • 2009: Lauri Vuorinen

Vuoden opettaja

Killan hallitus valitsee vuosittain kiltalaisten suositteleman opettajan vuoden opettajaksi. Vuoden opettaja valitaan vertaamalla kandidaatteja ennalta määriteltyihin kriteereihin, jotka ovat: opetuksen sisältö, oppimateriaalit, opetusmenetelmien monipuolisuus, vuorovaikutustaidot opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden ohjaus opetustapahtumien ulkopuolella. 

Vuoden opettajat:

 • 2019: Jussi Heikkilä
 • 2018: Tommi Mahlamäki
 • 2017: Olli Manninen
 • 2016: Juho Kanniainen
 • 2015: Olli Manninen
 • 2014: Olli Manninen
 • 2013: Olli Manninen
 • 2012: Olli Manninen
 • 2011: Olli Manninen
 • 2010: Olli Manninen
 • 2009: Juho Kanniainen