Tuotantotalouden urapolut

Tuotantotaloudesta valmistuneiden urapolut analysoitiin 30 vuoden ajalta somen avulla. Tuotantotalous on poikkitieteellinen, hyvin haluttu tekniikan ala, jonka opeilla työllistytään monipuolisiin yritysmaailman kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opinnoissa yhdistetään tekniikkaa, taloutta, organisaatioita ja ihmisiä koskevaa tietoa. Vuoden 2020 aikana tehdyssä analyysissä selvitettiin millaisiin tehtäviin valmistuneiden urapolut ovat vieneet ja millaisia reittejä ne ovat kulkeneet.

Tuotantotalous tarkastelee teknologialähtöisten organisaatioiden taloudellista ja tuotannollista toimintaa kokonaisuutena. Tuotantotalouden tutkimukselle tyypillistä on laaja ja monialainen yhteistyö yhteiskunnan ajankohtaisten haasteiden tiimoilta. Tällä hetkellä tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi kiertotalous ja sen vaatimukset yritysverkostoissa, tuotannon globaali muutos.

Tampereen yliopiston Tuotantotalouden yksikössä haluttiin selvittää tarkemmin, millaisissa tehtävissä tuotantotalouden tutkinto-ohjelmista valmistuneet työskentelevät ja miten he ovat tehtäviin päätyneet. Tietoa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi tuotantotalouden opinnoista kiinnostuneiden informoinnissa tulevan työn luonteesta sekä opintojen kehittämisessä. Selvitystyön työryhmään kuuluivat Tuotantotalouden yksikön puolesta yksikön päällikkö, professori Jussi Heikkilä, professori Teemu Laine ja yliopistonlehtori Tommi Mahlamäki sekä kahdeksan hengen opiskelijaryhmä, joka keräsi aineiston analyysiin. Yksikön henkilökunta ja opiskelijat suunnittelivat yhdessä, miten urapolkujen selvittäminen voitaisiin toteuttaa. Avuksi otettiin some-profiilit LinkedInissä. LinkedInin kautta löytyi 72 prosenttia vuosina 1989–2020 valmistuneista, yhteensä lähes 1300 henkilöä. Kerätyn tiedon analysoivat Tuotantotalouden yksikössä kesätyönään opiskelijat Emma Lindfors ja Anton Pikkupeura.

Aineistoon kirjattiin jokaisen valmistuneen nimikkeet joka vuodelta vuosi ennen valmistumista ja vuosittain valmistumisen jälkeen niin pitkälle kuin niitä oli LinkedIn-profiileissa kirjattu. Lisäksi jokaisen nimikkeen vastuualue arvioitiin joko harjoittelijaksi, operatiiviseen toimintaan, keskijohtoon, ylempään johtoon, hallitukseen tai yrittäjän rooliin. Tulosten perusteella Tampereen tuotantotalouden opinnot luovat hyvät valmiudet monenlaisille työurille teollisuudessa, teknologiayrityksissä, konsultoinnissa, yrittäjänä sekä tutkimuksessa ja opetuksessa.

Monipuolisia urapolkuja

Analyysissä selvisi, että tuotantotaloudesta Tampereelta valmistuneet ovat tyypillisesti toimineet työuransa aikana asiantuntijatehtävissä sekä yritysten keskijohdossa ja ylemmässä johdossa. Yleisimpiä työtehtäviä ovat muun muassa yrityksen talousjohtoon liittyvät positiot, tuotteen ja toiminnan kehitykseen liittyvät nimikkeet sekä asiakasrajapinnan, tuotannon ja projektin johtaminen.  

Yleinen kuva on, että valmistumisen jälkeen aloitetaan operatiivisessa roolissa ja noin viiden vuoden kuluttua yli puolet on siirtynyt keskijohtoon. Ylemmän johdon osuus nousee tasaisesti alusta alkaen. Päätoimisia hallitustehtäviä on osalla jo pitkään työuralla toimineista. Lisäksi noin kymmenen prosenttia tuotantotaloudesta valmistuneista on perustanut oman yrityksen työuransa eri vaiheissa. Tunnettuja esimerkkejä ovat muun muassa Framery,  HappyOrNot, Leanware, ja Vincit.

Melkein kaikki valmistuneet näyttivät olevan työtehtävissä, johon tuta-koulutus oli heidät valmentanut.  Vain muutama oli vaihtanut alaa täydellisesti. Kuriositeettina voi mainita, että yksi oli löytänyt itselleen läheisen uran sukelluksen opettajana. Jokainen tekee elämässään valintoja kuten parhaaksi näkee, eikä uraratkaisuja voi lähteä arvottamaan, tärkeintä on että jokainen voisi löytää itselleen sopivan työtehtävän ja -ympäristön. Yksi kiinnostava havainto oli työelämän tahdin muutos tarkastellulla ajanjaksolla: tehtävät vaihtuvat yliopistosta vasta valmistuneilla aiempaa tiuhemmin uran alkuvaiheessa. Valmistuneiden tehtäväalueet ovat 2010-luvulla vaihtuneet noin kaksi kertaa useammin kuin 1990-luvulla valmistuneilla työuriensa alussa.

Neljä tyypillistä työympäristöä

Tehdyssä analyysissä tarkasteltiin tarkemmin neljää erilaista urapolkua teollisuudessa, teknologia-alalla, konsultoinnin parissa sekä tutkimusmaailmassa. Huomattava osa valmistuneista sijoittui johonkin näistä urapoluista. Suurin ryhmä oli teollisuuteen (machinery) rekrytoituneet (33 %). Seuraavaksi suurin ryhmä oli suuntautunut teknologiaan (technology) (13 %). Sen jälkeen tulivat konsultointi (10 %) ja tutkijan (9 %) tehtävät valinneet. Telekommunikaatioalalla oli uransa aikana toiminut 9 %, mutta 1990-luvulla tämä ryhmä oli paljon isompi Nokian voimakkaan kasvuvaiheen aikana.

Osalla tuta-opiskelijoista oli jo kokemusta yliopistomaailmasta opinnot aloittaessaan. Peräti lähes viidennes oli suorittanut jo aikaisemmin alemman asteisen yliopistotutkinnon. Vastaavasti osa valmistuneista on täydentänyt koulutustaan uransa aikana hankkimalla esimerkiksi MBA- tai EMBA-tutkinnon ja osa on myös suorittanut tieteellisiä jatko-opintoja.

Tuotantotalouden tutkinto luo edellytykset monipuolisiin työtehtäviin erilaisissa työympäristöissä ja mahdollisuudet edetä työuralla mielenkiintoisiin, vastuullisiin ja vaikutusvaltaisiin tehtäviin – vastaten jatkuvasti uudistuvan ympäristön haasteisiin.

Teksti: Jussi Heikkilä, Teemu Laine, Tommi Mahlamäki

fiSuomi