Yhdenvertaisuushenkilöt

Indecsin yhdenvertaisuushenkilöt vuodelle 2023 ovat Anni ja Petja. Heidän tehtävänään on edistää yhdenvertaisuutta Indecsin toiminnassa ja varmistaa, että toiminta kehittyy oikeaan suuntaan. Indecs pyrkii aktiivisesti edistämään todellista yhdenvertaisuutta, ja tässä muutamia keskeisiä näkökohtia heidän yhdenvertaisuustyössään:

  • ️Indecsin YV-toiminta ei ole valmis, ja aina saa tulla ehdottaan parannuksia / antaan huomioita
  • ️Pyrimme parantamaan yhdenvertaisuutta esimerkiksi saavutettavuuden keinoin, noudattamalla Indecsin Reilun toiminnan ohjesääntöä ja pyrkimällä huomioimaan myös enemmistön ulkopuoliset ryhmät kaikessa toiminnassa
  • ️Tapahtumissa ja toiminnassa yleisesti noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita & järjestäjälle/yv-henkilöille/hallituksen jäsenille on aina ok tulla juttelemaan jos kokee tarvetta tai ihan muuten vaan 🫶🏼
  • ️Nettisivuilta löytyvällä häirintä-/yhteydenottolomakkeella voi ottaa anonyymisti yhteyttä aiheeseen liittyen
  • ️Tapahtumia pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua.
fiSuomi