Yhdenvertaisuushenkilöt

Indecsin yhdenvertaisuushenkilöiden tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta killan toiminnassa ja varmistaa, että toiminta kehittyy oikeaan suuntaan. Yhdenvertaisuushenkilöt vuodelle 2024 ovat Lauri ja Tyyne. Heihin voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä yhdenvertaisuus- ja häirintälomakkeella, Telegramissa tai hihasta nykäisemällä niin yhdenvertaisuushavaintoihin kuin epäasialliseen kohteluun tai häirintään liittyen.

Indecsin tapahtumissa sekä toiminnassa yleisesti noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita sekä Reilun toiminnan ohjesääntöä. Yhdenvertaisuutta pyritään lisäksi kehittämään muun muassa saavutettavuuden keinoin sekä järjestämällä tapahtumia mahdollisimman monipuolisesti, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua. Indecsin yhdenvertaisuustoiminta ei kuitenkaan ole valmis, ja aiheesta saa aina ehdottaa parannuksia ja antaa palautetta.

fiSuomi