Tiede­kunnat

Tiedekunta on yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen lähekkäisten tieteenalojen tutkinto-ohjelmat ja tutkimusyksiköt. Sitä johtavan professorin työnimike on dekaani. Tampereen yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa:

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)
Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)
Rakennetun ympäristön tiedekunta (BEN)
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Tuotantotalouden asema vuonna 2019 muodostuneessa Tampereen yliopistossa on siitä erityinen, että sen opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava yksikkö ja henkilökunta kuuluvat eri tiedekuntaan kuin alan tutkinto-ohjelmat ja opiskelijat. Tuotantotalouden yksikkö on sijoitettu Johtamisen ja talouden tiedekuntaan (MAB) kun taas tutkinto-ohjelmat ovat Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa (ENS). Tätä jakoa on pyritty selkeyttämään sivun alalaidan organisaatiokaavioilla.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmien opinnäytetöissä viitataan siihen tiedekuntaan, johon tutkinto-ohjelma kuuluu. Esimerkiksi teknis-taloudellisen kandidaatin tutkinnossa ja tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinnossa opinnäytetyön kansilehteen kirjoitetaan Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta. Opintojaksot eli kurssit sen sijaan kuuluvat siihen tiedekuntaan, jossa kurssin järjestävä yksikkö sijaitsee. Esimerkiksi tuotantotalouden yksikön järjestämät kurssit kuuluvat Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Tiedekunnan nimeä ei kuitenkaan tarvitse mainita kurssitöiden palautuksissa, jolloin kohdan voi pyyhkiä pois opinnäytepohjasta sitä käytettäessä.

fiSuomi