Tenttiarkisto

Varsin usein kurssin menneet tentit tarjoavat hyvää konsultaatiota tulevia tenttejä silmällä pitäen, joten niiden tutkiskelusta on usein hyötyä. Tätä silmällä pitäen Indecs ylläpitää tenttiarkistoa, josta löytyy lähinnä teollisuustalouden tenttejä.  Tenttiarkisto löytyy myös kiltahuoneen tietokoneelta. Lisäksi tietojohtajakilta Man@gerin tenttiarkistosta löytyy paljon tenttejä, joista voi olla sinulle hyötyä: http://tietojohtajakilta.net/opiskelu/tenttiarkisto/